HİZMETLERİMİZ

ASMEC MÜHENDİSLİK

ISITMA - SOĞUTMA

Mekanik tesisat taahhüt işlerinin en sık uygulanan ana bileşenidir. Dış hava sıcaklığı kış aylarında çok düştüğü ve yaz aylarında çok yükseldiği için ortamların ısıtılması ve soğutulması gerekir. Bir ve birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ya da düşürmek ve belirli sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemi ısıtma ve soğutma sistemleri ile sağlanmaktadır. Isıl konfor günümüzde yalnız insanlar için değil bütün hassas cihaz ve makineler için de gereklidir.

HAVALANDIRMA

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek maksadıyla farklı yöntemlerle ve çeşitli araçlar kullanarak, dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınması işlemidir. Bunun yanında ürünlerin, cihazların, gıdaların ve bazı ticari malzemelerin nemden korunarak saklanması amacına da hizmet eder. Havalandırma sisteminde havanın hareketini sağlayan fanlar, havanın taşınmasını gerçekleştiren hava kanalları ve havanın ortama düzgün ve sessiz bir şekilde dağıtılmasını temin eden menfezler; sistemin temel elemanlarını oluştururlar.

SIHHİ - ATIK SU TESİSATI

Sıhhi tesisat, bir kaynaktan alınan suyun her yapıya temiz olarak ulaştırılması, pis suyun boşaltılması ve kullanılan pis suyun dışarı atılması için ekipman ve boru hatlarının kurulumu işlemidir. Dolayısıyla sıhhi tesisat temiz su ve pis su tesisatlarının tamamını kapsamaktadır. Yapı içerisinde bulunan lavabolar, duş tekneleri, bideler, evyeler, banyo küvetleri, klozetler, giderler, bataryalar, hidroforlar, su arıtma sistemleri, su sayaçları, su depoları, klor dozaj cihazları ve su filtreleri başlıca sıhhi tesisat elemanlarındandır.

YANGIN KORUMA & YANGIN DURDURMA SİSTEMLERİ

Yangın tesisatı, itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlamak için bir yapıda oluşturulan her türlü önlem faaliyetidir. Yangını algılamakla görevli sensörlerden gelen sinyal ile harekete geçen özel pompalar ve özel borulama sisteminin ucunda belli kurallara göre yerleştirilen sprinklerler, en temel yangın söndürme sistemini oluşturmaktadır. Yangın anında oluşan dumanın insanlara zarar vermeden uzaklaştırılmasını hedefleyen duman egzoz sistemleri de yangın tesisatına dâhildir.

DOĞALGAZ DAĞITIM SİSTEMLERİ

Yapılarda gerek ısınma, gerekse pişirme amacıyla kullanmak üzere, şehir şebekesinden alınan doğalgazın güvenli bir şekilde kullanım noktasına ulaştırılması için ekipman ve malzemelerin uygulanmasıdır.

MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ

Sağlık tesislerinde; hastalarda tanı, tedavi, terapi, uyutma gibi işlemler için ve operasyon odalarında cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan gazların, güvenli şekilde dağıtımının yapıldığı tesisat şeklidir.

ÖZELLİKLİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Ameliyathaneler, yeni doğan yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil üniteleri, merkezi sterilizasyon üniteleri, eczane, mutfak, çamaşırhane, çeker-ocak, biyolojik emniyet kabinleri, endüstriyel mutfak ve çamaşırhane, ISO 14644 göre Temiz Odalar.

TEST - AYAR - DEVREYE ALMA

Şirketİimiz ağırlıklı olarak mekanik taahhüt işlerinde projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreç olan TAD işlemlerini uygulamaktadır. TAD işlemleri, işletmeye kurulan bütün mekanik sistemlerin ve uygulamaların, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını teyit eder ve belgelendirir. İşletmeye alınan bir sistemin ayarlanmasını, dengeye getirilmesini ve enerjinin en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar. TAD işlemleri uygulanan işlerde işletmeye almadan sonra işleyen garanti sürecinde gelen arızalı ve hatalı iş bildirimleri daha az olmaktadır. TAD işlemleri, güncel kalibrasyon sertifikalarına sahip cihazlar ile deneyimi ve becerileri sertifika ile belgelendirilmiş kişiler tarafından yerine getirtilmektedir. Şirket sektördeki çoğu elektromekanik firmasından farklı olarak bünyesinde TAD işlemleri yapan ekip bulundurmaktadır. Bu sayede projenin başından sonuna kadar gereken kalite süreçlerinin iyi yönetilmesini ve belgelendirilmesini sağlamaktadır.