HAKKIMIZDA

ASMEC MÜHENDİSLİK

ASMEC MÜHENDİSLİK

Mekanik disiplinlerin ortak bir çatı altında yürütülmesinin önemli olduğu ve müşterilerinin bu özelliğe önem verdiği yüksek teknolojili her türlü bina, endüstriyel tesis ve proses kontrol & otomasyon üslerinde, edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi en son teknoloji ile birlikte kullanarak, tasarım, danışmanlık, taahhüt, kurulum, malzeme ve/veya işçilik temini, test ve devreye alma, işletme, bakım ve onarım alanlarında müşterilerinin en küçük isteklerinden en geniş ihtiyaçlarına kadar ki süreçlerde hizmet vermektedir.

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Asmec Mühendislik olarak, faaliyet gösterdiği sektörde faaliyetlerini yürütmek ve marka değerini yükseltmek için;

 – Faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm ülkelerde kabul görmüş çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirmeyi,

 – Yönetim Sistemleri ve Ürün Yönetim Sistemleri kapsamında sahip olduğu tüm ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,

 – Çalışanlarımızı birer birey olarak görüp, din, dil, ırk, cinsiyet vs. hiçbir konuda ayrım gözetmeksizin, güvenli, sağlıklı, eşit hakların sunulduğu, huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

 – Tüm faaliyetlerimizde ve planlamalarımızda, müşteri özel isteklerini dâhil etmeyi taahhüt ederiz.

Bu taahhütleri yerine getirmek için;

– Sürekli iyileştirmeyi hedef edinmek ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek,

 – Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğine sebep olabilecek etkileri, alacağımız tedbirlerle minimize etmek,

 – Sürekli ve yaşanabilir çevre için, kurum olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek,

 – Küresel kaynakları korumak, verimli bir şekilde kullanmak, kaynak israfını önlemek ve enerji tasarrufları sağlamak,

 – Faaliyet alanlarımız içindeki tüm sahalarda potansiyel iş kazası risklerini ortadan kaldırmak ve/veya minimize etmek, Daha önce yaşanmış iş kazası ve insan sağlığı yönündeki tecrübelerinden faydalanarak, iş sahalarının iyileştirilmesini sağlamak ve bu olumsuzlukların tekrarını önlemek,

  – Yasal gereklikler ve bize devlet tarafından sunulan imkanlar dahilinde çevre ve insan sağlığı yönündeki tüm aksiyonları planlı bir şekilde uygulamak ve zamanla iyileştirmek, – Dönemsel yönetim ve bölüm hedefleri oluşturmak, bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli aksiyonları planlamak, gerçekleştirmek ve dönemsel değerlendirmeler yaparak, iyileştirme, düzeltme ve önleme faaliyetlerini gerçekleştirmek, – Çalışanların memnuniyetini, motivasyonunu ve verimliliğini arttırmak için, ihtiyaçlara ve çalışanların gelişimine yönelik eğitimler organize etmek, uygun çalışma ortamları sağlamak, yasal hak ve özgürlüklerini eşit bir şekilde teslim etmek,

  – Ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede, müşteri memnuniyetini mevcut koşullarda en iyi şekilde sağlayacak düzeyde, optimum maliyette ürünler ve hizmetler sunmak,

 – İşletmemizde oluşturulmuş, çevre ve insan faktörleri başta olmak üzere, kurumsal kültürümüzü çalışanlarımızla birlikte, müşteri, tedarikçi, taşeron ve iş birliği içinde olduğumuz tüm iş ortaklarımızla paylaşmak, yaygınlaştırmaktır